Symbolika origami – opracowanie z przykładami

Symbolika origami to zestaw znaków, wykorzystywany do zilustrowania następujących po sobie czynności w poszczególnych etapach składania modelu. Mówiąc prościej są to różnego rodzaju strzałki i znaczniki stosowane w rysunkowej instrukcji origami. Było by idealnie, gdyby symbolika origami w każdym zdobytym diagramie była spójna. Niestety tak nie jest i zdarza się, że symbole mniejszym lub większym stopniu odbiegają od przedstawionych poniżej wzorów. 

Tym zupełnie początkującym zalecam naukę tylko tych kilku najważniejszych symboli. To powinno wystarczyć do wykonania wielu łatwych modeli. 


Symbolika origami

Poniżej znajdziecie dokładniejsze omówienie każdego symbolu wraz z przykładami i nazewnictwem w języku polskim i angielskim.

Zgięcie do wewnątrz
Valley fold
Zgięcie do wewnątrzZgięcie na zewnątrz
Mountain fold
Zgięcie na zewnątrz


Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć
Valley fold and unfold

Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć

Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć (inna metoda oznaczenia zgięcia)
Valley fold and unfold
Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć


Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć
Mountain fold and unfold
Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć

Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć (inna metoda oznaczenia zgięcia)
Mountain fold and unfold
Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć


Odgiąć
Unfold
Odgiąć


Harmonijka
Pleat fold
Harmonijka


Wyciągnąć papier ze środka
Pull out some paper from inside
Wyciągnąć papier ze środka


Model z dwukolorowej kartki
Model from double-sided paper
(coloured differently on both sides)
Model z jednokolorowej kartki
Model from paper coloured
the same on both sides

Model z jedno lub dwukolorowej kartki
Przyjęto, że niezależnie od tego czy model powinien być wykonany z dwubarwnej lub jednobarwnej kartki, diagram jest rysowany jako dwukolorowy – gdyż jest wtedy bardziej przejrzysty i czytelny


Widok z góry/boku
View from top/(left/right) side
Widok z góry/boku


Włożyć do środka
Tuck (the paper) inside
Widok z góry/boku


Widok w powiększeniu…
Enlarged view…
Widok w zmniejszeniu
Reduced view

powiększenie, pomniejszenie


Obrócić o kąt 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
Rotate 90o clockwise
Obrócić o kąt 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara


Odwrócić model na drugą stronę
Turn the model over
Odwrócić model na drugą stronę


Zachować podane proporcje
Fold according to the proportions
Zastosowac podane proporcje


Zastosować podany podział kąta
Fold according to the angle division

Zastosowac podany podział kąta


Nacisnąć papier w oznaczonym miejscu
Push the paper where indicated
Powtórzyć
Repeat

Nacisnąć papier w oznaczonym miejscu
Ilość powtórzeń

powtórzyć czynność


Wyciągnąć papier
Pull out some paper
Dmuchnąć
Blow

Wyciągnąć papier dmuchnąć

 

„Symbolika Origami” © Copyright by Rafał Sabat 2006
wyd. Polskie Towarzystwo Origami
ISBN 83-923995-1-X

Dodaj komentarz