OrigamiArt > Reguły sztuki

Reguły sztuki

29 Gru 2001, , , Odsłon: 67 826
,

Jak w każdej dziedzinie tak i w origami są zasady, do których powinniśmy się stosować. W tradycyjnym Origami modele wykonuje się z jednej, kwadratowej kartki papieru (można także używać innych kształtów – trójkątów, prostokątów lub wielokątów). W trakcie składania nie powinno się używać nożyczek ani kleju..

Istnieje odmiana origami wykonywana z wielu elementów, tzw. origami modułowe. W większości takich modeli do łączenia używa się specjalnych systemów łączenia opartych na zasadzie wypustek i kieszonek, a do ich wykonania nie potrzebujemy kleju. Jeżeli już modele się klei to zazwyczaj po to by przetrwały trudy podróży, wystaw. Są także modele, do wykonania których klej jest niezbędny, jak np. przepiękne tradycyjne kusudamy czy inne delikatne konstrukcje, kwiaty.

Papier

Wybierając papier należy wziąć pod uwagę gramaturę, wytrzymałość i specyfikę składanego modelu. Przy prostych modelach gramatura 80g/m2 jest wystarczająca, przy trudniejszych potrzeba czegoś wytrzymalszego, jak np. papier pakowy lub specjalistyczny, japoński papier, który można zakupić na zagranicznych wyjazdach i konwencjach origami. Duży wpływ na końcowy wygląd figurki ma rodzaj i kolor papieru z jakiego zostanie wykonany. W sklepach dostępne są papiery ozdobne, jednostronnie barwione, jednak mimo ciekawych wzorów nie zawsze są odpowiednim materiałem do składania. Każdy miłośnik origami eksperymentując odnajdzie najlepszy papier dla siebie.

Zgięcia

Większość zagięć wykonywanych podczas składania posiada widoczne punkty odniesienia, do których należy się stosować. Zwykle należy poprowadzić zgięcie od wierzchołka do wierzchołka lub w zadanej odległości, przecięciu itp. Zgięcia uznaniowe zdarzają się dosyć rzadko i tylko w tych przypadkach, kiedy to nie ma wielkiego wpływu na konstrukcję modelu. Zgięcia należy wykonywać bardzo dokładnie, wzdłuż oznaczonych linii. By wyostrzyć zgięcie można wygładzić papier bokiem paznokcia. Dzięki ostrym krawędziom wzrasta dokładność uzyskanych kształtów. Sposób wykonania modeli jest przedstawiany za pomocą diagramu, czyli zbioru rysunków opisujących kolejne etapy składania. Do sporządzenia diagramu wykorzystywana jest symbolika, która jest zrozumiała dla miłośników origami z całego świata. W origami stosuje się kilkanaście typowych zagięć, oraz podstawowych baz które należy opanować, by poradzić sobie z trudniejszymi modelami. Bardzo ważne jest zachowanie proporcji i idealnej zgodności w symetrycznych zgięciach.

Miejsce składania

Często na warsztatach origami pokazujemy jak wykonać dany model „w powietrzu”. Nie jest to najwygodniejsza pozycja do składania. Najlepiej modele wykonuje się na twardym, gładkim podłożu. Pracując z diagramem układajmy model w takich samych pozycjach jak na ilustracjach, starajmy się także porównać obecnie składany krok z następnym. To pomoże w zrozumieniu oczekiwań autora, a także unikniemy błędów i cały czas będziemy mogli kontrolować efekty naszych działań. W przypadku niezgodności otrzymanego modelu z przedstawionym w diagramie należy prześledzić uważnie wcześniejsze kroki i odszukać miejsce, w którym wystąpił błąd. Nie zawsze to się udaje, gdyż często mylimy się wiele kroków wcześniej, Nie zniechęcajcie się jednak, spróbujcie jeszcze raz. Diagram pokazują drogę, którą trzeba pokonać, by osiągnąć cel, nie można więc pomijać żadnych zgięć, ani zmieniać kolejności opisanych czynności.

Zdobywanie wzorów

Wydawało by się, że najłatwiej iść do księgarni i kupić książkę, niestety te dobre, które można z całą odpowiedzialnością polecić w sprzedaży zdarzają się bardzo rzadko. Za to królują wynalazki z nieczytelnymi, nieciekawymi modelami, robionymi z naruszeniem zasad. Warto zapoznać się z naszym działem z recenzjami książek zanim dokona się zakupu. Na całe szczęście jest Internet, w którym wielu twórców udostępnia część swojego dorobku zupełnie za darmo. U nas na stronie możecie pobrać około setki wzorów, w większości to modele niedostępne nigdzie indziej.

Zapraszamy do zapoznania się z tematycznymi hasłami w słowniku pojęć origami. .

The rules of origami art

As every art discipline, the art of origami has its rules. In traditional origami models are created from a single, square sheet of paper (other shapes can also be used – triangles, rectangles and polygons). In the process of folding neither scissors nor glue should be used.
Modular origami is a specific type of origami, where a model is created from a number of identical modules. In most of these models single elements are connected through a system of insets and pockets – still, there is no need to use glue. Most of origami models tend to be glued only when transported or exhibited, in order to ensure their safety. However, when creating traditional kusudamas or other delicate constructions such as flowers, glue becomes a necessity.

Paper

When choosing the paper, its substance, durability and the specific character of the created model have to be considered. 80g/m2 substance paper is sufficient for creation of simple models while the more complex ones require more durable paper such as brown paper or specialist Japanese one, which can be bought at foreign trips and origami convents. The final look of the model is highly influenced by the type and colour of the paper used. Decorative and one-side coloured papers are widely available but although they look interesting, they might be inappropriate for some models. Origami enthusiasts tend to find favourite papers by the ways of experimenting.

Folds

Most of the folds performed when creating origami models have visible reference points which should be complied with. The folds are usually executed from vertex to vertex or in a set distance, point of intersection etc. Discretional folds are quite rare and are executed only when they do not compromise model’s construction. All folds have to be precisely executed, alongside the marked lines. In order to sharpen the folds, paper can be smoothened out with the nail’s side. Sharp folds make the created shapes more precise.

The methods of creating models are presented in diagrams – sets of images illustrating consecutive folding steps. Specific symbols used in diagrams are widely known to origami enthusiasts around the world. There are several typical origami folds and basic shapes that have to be mastered in order to create more complicated models. It is very important to retain proportions and ideal harmony of the symmetric folds.

Working space

During origami workshops it is often presented how to fold a model ‘in the air’. However, it is not the most convenient folding position. It is best to create your models on a hard and smooth surface. When using diagrams, position the model in the same manner as it is illustrated and try to continuously refer to the current and consecutive folding steps. This helps to understand author’s expectations, reduces the probability of making mistakes and enables to control the whole process. If a complete model does not correspond with the one shown on the diagram, it is necessary to carefully analyse preceding steps and find the place where the mistake occurred. Sometimes it might be hard to do so if the we made a mistake a couple of steps earlier. Nonetheless it is worth to fold the model once again. Diagrams describe the logical process in which the figure has to be created and therefore none of the folds can be dismissed nor the order of steps can be changed.

Obtaining diagrams

One might think that there is nothing easier than going to the bookshop and getting a copy of origami book filled with astonishing model diagrams. In reality, though, it becomes a real mission to find a noteworthy model, when origami literature is dominated with dull, incomprehensible models, with diagrams violating origami rules. Before purchasing a copy it is worth to take a look at our book review section. Luckily in the age of internet, quite a few origami enthusiasts share their models online. You can download over 100 mostly exclusive diagrams from our website. We also strongly recommend our online store with folding paper and our contributors’ books. PTO bulletins are a great was of staying up to date with origami world news.

Useful thematic entries can be found in the origami dictionary.
(eng: J. Sowa)

Zasady origami

W dziale tym zostały umieszczone materiały, które rzadko podlegają zmianom. Znajdziecie tutaj m.in.: reguły rządzące „światem origami”, wyjaśnienie sposobów złożenia popularnych baz, krótkie przedstawienie symboliki używanej w diagramach. Wszystkie znajdujące się tutaj materiały pomogą w samodzielnym rozwijaniu zainteresowania sztuką origami. To właśnie od lektury tego działu powinniście zacząć swoje pierwsze kroki.


1

Recenzja „Origami Fun”

Kolejna pozycja autorstwa Stanisława Skibińskiego „Origami Fun” to zbiór blisko czterdziestu diagramów, głównie modeli modułowych. Znajdziemy tu bryły matematyczne, kusudamy kwiatowe, gwiazdy, ramki na zdjęcia, koperty. Na niemal stu stronach kolorowej publikacji znajdują się sposoby wykonania modeli, z których wiele może być wykorzystanych jako oryginalne dekoracje.
czytaj dalej recenzję »

UserOnline

7 Użytkowników online
Silnik wordpress WordPress