Partonat medialny

Jednym z celów działania portalu jest wspieranie inicjatyw związanych z origami. Proponujemy bezpłatną promocję wydarzeń na zasadzie patronatu medialnego.

Oferta skierowana jest do
• domów kultury, kin i teatrów
• muzeów, galerii
• szkół i uczelni wyższych
• organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.)
• mediów (prasy, radia i telewizji),
• innych instytucji organizujących imprezy kulturalne i rozrywkowe
• oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Oferujemy
• atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie OrigamiArt
• w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji – oddzielną stronę ze szczegółami
• oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, innych plików
• szybką aktualizację (np. podanie wyników, publikacja relacji)
• możliwość zamieszczenia banera reklamowego o imprezie na stronach portalu
• możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo)
• możliwość wykorzystania formularza kontaktowego lub rejestracji online

W zamian oczekujemy
• opublikowania logo i linku do www.origami.art.pl na stronie imprezy, logo OrigamiArt w materiałach informacyjnych, plakatach i stronie imprezy
• prezentacji logo i adresu w trakcie trwania imprezy w patronatach
• w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu – w miarę możliwości – w publikacjach i programach o imprezie
• zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o patronacie portalu podczas trwania imprezy
• w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany wstęp) – co najmniej dwóch biletów do rozdania w konkursie internetowym

Uwagi techniczne
Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

Uwagi końcowe
• Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp. Prosimy o przesłanie informacji o imprezie, regulaminu, w razie potrzeby krótkiego przedstawienia osoby organizującej konkurs oraz portalu jaki reprezentuje
• Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych
• Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy
• Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn
• W przypadku naruszenia praw autorskich, błędów regulaminowych, skarg od uczestników portal może zawiesić lub wycofać się z patronatu, w każdym momencie

» Kontakt w sprawie patronatu
» zobacz imprezy objęte patronatem OrigamiArt